Bij Praktijk Arokyam wordt elke cliënt op holistische wijze benaderd volgens vijf natuurgerichte principes:


energie


prikkeloverdracht


drainage


voeding en


psyche


De diagnose en de behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in bovenstaande volgorde zijn doorlopen.

Wat voeding betreft richt ik mij alleen op ontzuren en ontslakkenUitgangspunt is dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam
Energetische therapie

energetisch, drainage, psyche


Bestaat uit verschillende methodes om de balans te herstellen tussen lichaam en geestLees meer: Energetische therapie

Neuro Linguïstisch Programmeren NLP

Psyche, prikkeloverdracht


Ontdekken “hoe” je dingen doet en hoe je dat kan veranderenLees meer: Neurolinguistisch Programmeren NLP

Mind Eye Power MEP

Psyche


Methodes voor het veranderen van hardnekkige gedragspatronen en onverwerkte emoties en trauma’s
Lees meer: Mind Eye Power MEP

Familieopstelling

Psyche, energetisch


Door lotsverbondenheid ben je onlosmakelijk verbonden met je biologische familiesysteem van herkomst. Familieopstelling is een effectieve methode om inzicht te krijgen in het krachtenveld van jouw familie en hoe jij daarbinnen functioneert.Lees meer: Familieopstelling

Dorn & Breuss

Fysiek


Deze methodes werken in op de ruggenwervel. Vaak ontstaan rug- en knieklachten vanuit een beenlengte verschilLees meer: Dorn & Breuss methode